Hackování Wi-Fi

Filip Štaffa

Wi-Fi

 • Bezdrátová komunikace
 • Bezlicenční pásmo
 • Standard IEEE 802.11

osi2.jpg

Problémy

 • Každý může odposlouchávat
 • Management frame lze spoofovat

Deauthentiction attack

Co je vidět

 • Všechny access pointy včetně MAC adres a připojených klientů
 • Klienti kteří maji zapnutou WiFi

active-passive.png

Probe requesty

Proč hackovat

 • Internet zadarmo
 • Přístup do intranetu
 • Odposlouchávání komunikace
 • Man In The Middle

Nástroje

 • WiFi karta schopná monitor módu
 • Linux (Kali)

wifite2.png

Skrytá Wi-Fi

 • SSID lze snadno zjistit
 • Narušuje soukromí

directed-null-probe.jpg

Filtrování MAC adres

 • Nepraktické když se někdo potřebuje připojit
 • MAC adresy jsou veřejné

macchanger -m 00:d0:70:00:20:69 eth0

WEP

 • Od roku 1997
 • Stačí zachytit dostatek komunikace
 • Prolomení trvá cca 10 minut bez ohledu na heslo
 • Komunikaci lze vygenerovat i bez klienta

WPA-PSK/WPA2-PSK

 • Od roku 2004
 • TKIP a AES verze
 • Sdílený klíč pro všechny klienty
 • Nelze MITM attack bez hesla
 • S heslem lze číst veškerou komunikaci v síti

WPS

 • WiFi Protected Setup
 • Má zjednodušit připojení zařízení

 • 8 číslic
 • Online útok
 • 100 000 000 možností
 • Při 10 pokusech za sekundu v průměru 2 měsíce

 • 1 check digit
 • 7 efektivních číslic
 • 10 000 000 možností
 • Při 10 pokusech za sekundu v průměru 6 dnů

 • Lze hádat první 4 číslice a další 3 zvlášt
 • 11 000 možností
 • Při 1 pokusu za 5 sekund v průměru 8 hodin

Pixie Dust

 • Při chybné implementaci lze heslo crackovat offline
 • 10 sekund

KRACK

 • Možnost vnutit klientovi i vysílači vlastní šifrovací klíč
 • Lze odposlouchávat komunikaci
 • V určitých implementacích lze modifikovat komunikaci

Nová zranitelnost

 • Nepotřebuje uživatele
 • Zneužívá roaming

WPA 2 Enterprise

 • RADIUS server
 • Při správné implementaci téměř neprolomitelné

WPA 2 Enterprise

 • Server neprokazuje klíentovi znalost hesla
 • Bez důvěryhodných certifikátů lze snadno napadnout MITM

WPA 3

 • 2018
 • Forward Secrecy
 • Šifrovaná komunikace i na otevřených sítích
 • Protected management frames

encryption-over-time.png

Shrnutí

 • Zapnutá WiFi na mobilu umožňuje sledování
 • Skrytá síť i filtrování MAC adres moc nepomáhá
 • WEP není bezpečný
 • WPA 2/AES bez WPS s KRACK patchem a silným heslem je bezpečné
 • VPN na veřejné sítě
 • WPA 2 enterprise je bezpečný když je správně nakonfigurovaný

Otázky